.
Om oss

KONTAKT

Gransnäs ligger vackert beläget vid Assjön i norra Småland, mellan Tranås och Eksjö, cirka nio kilometer öster om Aneby.


Address

Gransnäs Ungdomsgård

Assjö Gransnäs 2

578 93 Aneby

Email post@gransnas.se

Telefon
Föreståndare

Tobias Enell 0381-700 87
Kök, 0381-700 91

Musik vid lägerelden på Gransnäs sommarläger.

OM GRANSNÄS

Är planeringen av nästa konfirmandläger igång? Eller undrar du hur många som egentligen kan sova samtidigt på Gransnäs? Du hittar allt om Gransnäs logi här!

Gården har funnits i 63 år med tusentals ungdomar och andra som besökt gården. Vi räknar med att finnas kvar minst lika länge till!


Gransnäs ungdomsgård är en lägergård som drivs av Svenska Kyrkan. Gransnäs är beläget i norra Småland, mellan Eksjö och Tranås, i Aneby kommun. 


Gransnäs grundades av Algot Jonsson år 1957, dåvarande kyrkoherde i Bredestads pastorat och gårdens första föreståndare. Till en början var det konfirmander i närområdet som hade läger på gården, men det förekom också scoutläger på området.


Först fanns några fallfärdiga hus på gården. Några rustades upp och andra revs. Med tiden har några byggnader rivits och några har tillkommit. Vissa hus bär namn från platser i närområdet och några av dessa stod på den plats vars namn de bär, exempelvis Marbäck som är en gammal scoutstuga som stod i Marbäck socken.


Fyra hus bär namn efter den förste föreståndaren Algot, med familj. (Algot, Gunhild, Göran och Kristina)


Det nyaste huset bär namn efter den tredje föreståndaren Mårten Gustavsson. Mårtenhuset är vårt allaktivitetshus med möjlighet till allt ifrån att utöva sport och leka lekar till att ha middagsbjudning för ett stort sällskap. 

1. Huvudbyggnad
2. Marbäck
3. Anebyhuset
4. Granbacken
5. Frinnaryd
6. Askeryd
7. Fritidshuset
8. Algot
9. Gunhild
10. Göran
11. Kristina
12. Bredestad
13. Sjöbastu
14. Sjöbod
15. Bälaryd
16. Pumphus
17. Stenen
18. Klockstapel
19. Fotbollsplan
20. Förrådsbyggnad
21. Redskapsbod
22. Idrottsförråd
23. Vedbod
24. Grillkåta
25. Grillplats
26. Lekplats
27. Badplats
28. Mårtenhuset

Webbplatsen är formgiven av Linköpings stifts servicebyrå. Fotografier: Daniel Lönnbäck